Οι εγγραφές ολοκληρώθηκαν!


Την ημέρα του αγώνα, θα τηρηθεί λίστα αναμονής.

Σας ευχαριστούμε πολύ!